سنجش و دانش
عنوان خبر :: دریافت کارنامه تعیین سطح
خلاصه خبربرای دریافت کارنامه تعیین سطح به لینک ذیل مراجعه نمایید
مشروح خبر  قابل توجه داوطلبان عزیز

برای آگاهی از نتایج آزمون تعیین سطح با مراجعه به لینک ذیل و ورود اطلاعات خواسته شده (شماره شناسنامه و کد داوطلب یا نام و نام خانوادگی ) کارنامه خود را مشاهده نمایید
1391/06/30
جدیدترین اخبار